fotokop
Info
Agenda
Kerk
Impressie
Contact
Gastenboek
Links

Muzikale Vespers in Rheden

De R.K. Eusebiusparochie en de Protestantse Dorpskerkgemeenschap in Rheden organiseren al verscheidene jaren Muzikale Vespers. De Vespers worden gehouden in de Dorpskerk. Deze vespers zijn ge´nspireerd door de Anglicaanse Evensongtraditie, die ook in ons land ingang heeft gevonden. Daarnaast komen ze tegemoet aan een groeiende behoefte aan spiritualiteit binnen en buiten de geijkte kerkelijke paden. Deze vieringen zijn niet alleen oecumenisch, maar richten zich juist ook op de zgn. 'ongebonden spirituelen'. Vanuit onze rijke traditie hopen wij als kerken van Rheden met de Muzikale Vespers mede een bijdrage te leveren in deze behoefte aan spiritualiteit en zingeving.

Behoefte aan vieren

In de samenleving is een groeiende behoefte te constateren aan spiritualiteit, een verlangen naar zin en samenhang, die het rationele en maakbare overstijgt. De Muzikale Vespers spelen daarop in. Door het uitnodigen van kerkelijke en wereldlijke koren om in de vespers te zingen, krijgt iedere viering een heel eigen kleur. Daarnaast worden liederen - waaronder ook samenzang - en gesproken teksten en gebeden afgestemd op het thema van de vesper, dat vaak wordt ingegeven door de tijd van het jaar. Hoewel de religieuze beleving op de voorgrond staat en er ruimte is voor stilte en meditatie, vinden de vieringen plaats op het snijvlak van een (meezing)concert en een kerkelijke viering. Het samen zingen en luisteren biedt zowel gemeenschappelijkheid als anonimiteit, verbondenheid als vrijheid. Je kunt er komen voor de ontmoeting met God, maar ook puur voor de schoonheid van de muziek.
 
Voorbereiding

De Muzikale Vespers, die twee keer per jaar plaatsvinden,  worden voorbereid door de Muzikale Vesper Commissie, die een onderdeel is van de Oecumenische Werkgroep te Rheden.
De commissie bestaat uit: Pastor Han Eerkens, Ineke van Huissteden en
Jan van den Berg.